jjjj Úvodní stránka Naše nabídka PC a notebooků Splátkový prodej Obchodní podmínky a reklamační řád Historie firmy & kontakty Naše prodejna
 Zatloukal, počítačové služby > Poslední změna 15.12.2023 :: 

1. Záruční doba

Firma Ing.Zbyněk Zatloukal (dále jen prodávající) poskytuje standardní záruku občanům 24 měsíců ode dne odebrání zboží. U vybraného zboží nebo při prodeji zákazníku s IČ může být záruka odlišná, a to na dobu uvedenou v ceníku. Na spotřební materiál, náhradní díly a opravy se poskytuje záruka 3 měsíce.

2. Místo reklamace

Reklamace se uplatňuje fyzickým doručením zboží do provozovny prodávajícího v termínu záruční lhůty.

3. Mechanické poškození

Reklamaci mechanicky poškozeného výrobku je zákazník povinen při osobním odběru uplatnit ihned při převzetí. Při použití služeb dopravce se reklamace řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákona či Obchodního zákoníku a zákazník je povinen jakékoliv poškození reklamovat u dopravce ihned po převzetí zboží. Na později zjištěná mechanická poškození se  záruka nevztahuje.

4. Náležitosti reklamace

Při reklamaci je nutno předložit doklad o koupi. U zboží se zárukou delší 3 měsíců t.j. "Dodací a záruční list", kde jsou uvedena výrobní čísla a datum, kdy bylo zboží odebráno. Bez tohoto dokladu nebude možno reklamaci uznat. (faktura v tomto případě není podkladem pro reklamaci ). Výrobek je nutné předložit k reklamaci úplný a kompletní, tak jak byl prodán. Naléhavě doporučujeme reklamovat zboží v originálním obalu (pokud je zboží zasíláno např. do autorizovaného servisu v neoriginálním obalu, pak prodejce, jako odesilatel ani přepravce nejsou zodpovědni za případné poškození vzniklé při přepravě).

5. Odstranění reklamované vady

V době záruky zajistí prodejce odstranění poruchy nebo skryté vady tak, aby mohl být výrobek řádně využíván, a to v servisním středisku prodávajícího, není-li kupní smlouvou určeno jinak. Náklady spojené s přepravou reklamovaného zboží případně výjezdem servisního technika hradí kupující.  Prodávající si vyhrazuje právo nahradit neopravitelný díl dílem obdobným, stejných technických parametrů. U záručních oprav se záruka automaticky prodlužuje o dobu záruční opravy.

6. Neoprávněná reklamace

Na závady způsobené mechanickým poškozením, neodbornou obsluhou, provozováním v nevhodných podmínkách, nebo byl-li proveden zásah do výrobku jinou než oprávněnou osobou, se  záruka nevztahuje.

Záruka se nevztahuje na změny funkčnosti zboží (PC, notebooky, ...) po nahrání jiných operačních systémů než s jakým bylo zařízení prodáno. Totež platí pro programy, které si zákazník nahrál o své svobodné vůli a které se následně ukázaly jako nekompatibilní s hardware zařízení. Veškeré náklady prodávajícího spojené s obnovou továrně nainstalovaných operačních systémů či dalších programů hradí v plné výši kupující.

Záruka se rovněž nevztahuje na vady způsobené živelnou pohromou. Veškeré náklady prodávajícího spojené s neoprávněnou reklamací hradí v plné výši kupující.

7. Závěrečná ustanovení

Při všech stížnostech a sporech vyplývajících z reklamací je nutno postupovat podle platných zákonů, zejména pak podle příslušných ustanovení OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU či OBČANSKÉHO ZÁKONA.

 

 

Dodavatel si vyhrazuje právo změn bez předchozího upozornění.

 
E-shop Premio :: 
Premio
E-shop Klikman :: 
Klikman
Aktuální tipy :: 
www.Horicko.cz :: 
www.Horicko.cz
 Zatloukal, počítačové služby | 2004 Dnes je 23.7.2024 ::